Kolektívne vyjednávanie

– Kolektívna zmluva a Program Predstavenstva ŽP a.s. boli podpísané dňa 15.12.2023

– navýšené tarifné triedy o 4%

– Návrh a podnety na rok 2025 môžete zasielať cez kontaktný formulár –  PODNETY ZAMESTNANCOV