Ani upršané sobotné ráno 23. septembra 2023 neodradilo našich bývalých spolupracovníkov – členov OZ KOVO ŽP, od stretnutia pri spomienkach na spoločné chvíle strávené v práci v kolektíve železiarov. Pri malom občerstvení a guľáši od Výboru OZ KOVO v areáli Mini golfu Brezno si seniori zaspomínali na prácu v ŽP, úsmevné príhody z pracovného, ale i súkromného života na kolegov a aj tých, ktorí už nie sú medzi nami.

I keď nám ráno počasie nebolo naklonené, nevydržalo odhodlanie seniorov a nakoniec im dovolilo zahrať si aj mini golf. Na záver s príjemným pocitom sme sa rozlúčili s prísľubom, že o rok sa vidíme znova.